MANUAL DEL BON CLIENT: com contractar una il·lustració sense emmalaltir en l’intent

Compartir

Il·lustració: Luna Pan. Disseny: Santiago Vicente

  • APIV llança el seu Manual del bon client. Una breu guia amb les principals claus per contractar correctament els serveis d’il·lustradors/es professionals
  • El MBC facilita ferramentes a tindre en compte tant a empreses com a professionals de la il·lustració i el còmic que comencen en l’ofici
  • La presentació del manual tindrà lloc el proper dimarts 25 de febrer a les 20.00 h. a la trobada oberta «Comboi APIV» al local Entretablas y vinos (C/ Hospital, 30, València)

Imagine la situació: la seua empresa li encarrega que busque un il·lustrador/a per tal d’omplir de dibuixos un producte, un cartell o una campanya perquè es tracta d’una eficaç ferramenta de comunicació visual i un respectable ofici amb segles de tradició o potser perquè ha vista que altres empreses ho fan i està de moda o pel que siga. Per on començar? Serà necessaari redactar un contracte? Tindrà pressupost suficient? Quins dimonis és un briefing? No patesca vosté més: el Manual del Bon Client ha arribat per tal d’ajudar-lo.

La Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana – APIV presenta estos dies una breu guia amb les principals claus que ha de tenir en compte un encàrrec professional si volem fer-lo de forma clara i respectuosa, d’acord amb les bones pràctiques. Redactat de manera divulgativa, com si fos el prospecte d’un medicament, el Manual del Bon Client MBC Com.1g (Comprimit) està dirigit tant a les empreses que busquen contractar els serveis d’un/a il·lustrador/a com a aquelles persones que comencen la seua singladura professional i poden desconèixer alguna de les característiques d’un bon encàrrec.

Una de les principals comeses de les associacions professionals és treballar per tal de pal·liar la desinformació al voltant de la professió, tot fomentant l’autoaprenentatge i el coneixement compartit. I és que, en molts casos, els clients no actuen amb mala fe sinó que els falten ferramentes per tal de poder fer-ho millor. També es dóna el cas d’il·lustradors que accepten condicions desfavorables per pur desconeixement. Per això és tan important exercir una labor pedagògica, tant dins del col·lectiu com de portes enfora. A més, el fet de pertànyer a una associació professional permet lluitar col·lectivament amb molta més força i afavoreix l’intercanvi intergeneracional amb altres persones de major trajectòria, tot acabant amb l’atomització d’una professió generalment solitària.

El Manual del bon client es presentarà el proper dimarts 25 de febrer a les 20.00 h. al local Entre tablas y vinos (C/ Hospital, 30, València) per tal de difondre i intercanviar experiències i consideracions entorn del tema del encàrrecs, en el que serà el desé «Comboi APIV»: una trobada mensual obert i organitzat per APIV on posar en comú idees, suggeriments i problemàtiques vinculades al món de la il·lustració amb totes les persones que ho desitgen.

Algunes claus del Manual del bon client

¿Què es?
«Es un complex vitamínic indicat a per a augmentar la correcta relació entre el client i el/la il·lustrador/a en qualsevol tipus d’encàrrec de caràcter lleu o moderat, com Editorial, Publicitat, Concept Artist, Animació, Modelat, Còmic, Storyboard i tot aquell que tinga algun tipus de relació amb la comunicació gràfica».

Per a qui està indicat?
«Per a tota persona, empresa o entitat que vulga contractar els serveis d’un/a professional de la il·lustració».

On puc trobar-lo?
«Pot descarregar-se gratuïtament a l’apartat de recursos de la pàgina web d’Apiv».

Compartir