Lidia Cal

Naiara F. Cantero

Carlos Valles

Francesc Roig

Marc Bou

Paula Zorite

Laura García

Malota

Zorrorojo

Pablo Broseta

Tania Vicedo

Merymay

Jordi Bestiola

Marina Álvarez-Dardet

Laura Díez

Claire Masar

Sergio Montal

Ada Diez

Núria Tamarit

Joliherlo

Xulia Vicente

María Dolores García

Virginia Lorente

Víctor Visa

L’Equip de l’APIV el formen un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a tresorer/a, un/a secretari/ària i diversos vocals. Es reuneix una vegada al mes i és el major òrgan de presa de decisions després de l’Assemblea General.

Manuel Garrido Barberá

Gerent

Paula Pérez i de Lanuza

Aitana Carrasco

Núria Tamarit

Xulia Vicente

Santiago Vicente

Ada Diez

Luis Demano

Marina Álvarez-Dardet

Malota

Elías Taño

Francesc Roig

Pablo Caracol