Núria Tamarit

Ada Diez

Virginia Lorente

Malota

Paula Zorite

Marc Bou

María Dolores García

Lidia Cal

Víctor Visa

Xulia Vicente

Francesc Roig

Merymay

Joliherlo

Naiara F. Cantero

Laura Díez

Jordi Bestiola

Sergio Montal

Pablo Broseta

Marina Álvarez-Dardet

Laura García

Tania Vicedo

Carlos Valles

Zorrorojo

L’Equip de l’APIV el formen un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a tresorer/a, un/a secretari/ària i diversos vocals, encara que, en la pràctica, es tracta d’un grup de treball horitzontal i participatiu. Es reuneix una vegada al mes i és el major òrgan de presa de decisions després de l’Assemblea General.

Ada Diez

Aitana Carrasco

Elías Taño

Francesc Roig

Luis Demano

Malota

Manuel Garrido Barberá

Marina Álvarez-Dardet

Miguel Hache

Naiara F. Cantero

Núria Tamarit

Pablo Caracol

Paula Pérez i de Lanuza

Santiago Vicente

Xulia Vicente