Avís legal

Dades de l’Empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, APIV -ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA li informa que es troba inscrita en el Registre Mercantil de València, i les seues dades identificatives són les següents:

Denominació social: APIV – ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA
C.I.F: G-46764627
Domicili social: Carrer Sant Vicent Màrtir, 24, 7a, 46002 València
Telèfon: 963913854
Adreça electrònica a l’efecte de comunicació: apiv@apiv.com

Dades de contacte Delegat de Protecció de Dades

Telèfon: 984283532
Adreça electrònica: delegadoprotecciondatos@prodasva.org

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d’accés i utilització

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.apiv.com, (d’ara endavant, LA WEB), de què és titular ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA.

La navegació per la web d’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït; no obstant açò, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat dels quals pertany a ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA, sense que puguen entendre-se’n cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal. L’usuari respondrà davant d’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitats

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en LA WEB i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol danys que, als usuaris de la WEB, pogueren derivar-se’n de la navegació. En conseqüència, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

Ús de galetes i dades estadístiques

Aquesta pàgina web pot arreplegar dades dels seus visitants per mitjà de l’ús de galetes. Consulteu la política de galetes, si escau.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informe de la recepció de galetes, i pot, si així ho desitja, impedir que siguen instal·lades en el seu disc dur.

Política de privadesa i protecció de dades

Se li informa que les dades personals que ens facilite voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractats per APIV – ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA, amb domicili en Carrer Sant Vicent Màrtir, 24, 7a, 46002, València, que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el qual vosté ens haja facilitat les seues dades.

Les dades facilitades no seran cedides a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud, sempre que no ens indique el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA no elaborarà perfils sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Així mateix, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessàries per a la seua finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a apiv@apiv.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent, o directament davant el delegat de protecció de dades. En cas que no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria Protecció de Dades competent, sent aquesta la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de la qual estan accessibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA adopta les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat corresponents segons la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant açò, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.