Programa emprén 2021 de l’Ajuntament de València per a treballadors autònoms

Compartir

L’objecte de la present convocatòria és escometre actuacions immediates encaminades a pal·liar les greus conseqüències econòmiques de la pandèmia, estimulant i fomentant de manera immediata la creació d’activitat empresarial en el terme municipal de València, per mitjà de l’establiment d’ajudes destinades a recolzar en els inicis de l’activitat econòmica a aquelles persones que, com a conseqüència de l’inici de la seua activitat econòmica en 2021, hagen generat recentment l’alta en el règim especial de treballadors autònoms.

* * *

Abans d’iniciar el tràmit en seu electrònica haurà d’haver Emplenat el formulari de preinscripció en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021 (esta web no estarà activada fins a l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP).

Solament cal emplenar les dades, però no ha d’aportar ací la documentació. Aquesta s’aporta en el segon tràmit en la Seu Electrònica.

Quan s’haja emplenat el formulari, s’ha de guardar i aportar-lo en el segon tràmit. El formulari té un número de localitzador que li ho demanaran en realitzar el segon tràmit en la Seu Electrònica. En cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible per a cadascun dels programes, es farà un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s’inicia la tramitació i revisió de sol·licituds.


Termini de sol·licitud: del dia 24/09/2021 fins al 13/10/2021 ambdós inclusivament.

Més informació: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.20

Compartir