Convocatòria Gran Família APIV 2024

Compartir

L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) organitza una convocatòria extraordinària dirigida a les sòcies i socis, per a reunir les vostres il·lustracions i exposar-les en les xarxes socials, amb la intenció de buscar una major interacció, col·laboració i visibilitat de les persones associades i el seu treball.

Podran participar en aquesta convocatòria els i les il·lustradors/as associats/as a APIV al
corrent del pagament de les seues quotes. Cada il·lustrador/a podrà participar amb 3 il·lustracions del seu portafoli. La finalitat de la convocatòria es mostrar els treballs ja realitzats, no realitzar obra ex profeso, per visibilitzar el vostre treball a través de tots els recursos que disposa l’associació. És un requisit indispensable tindre el portfoli de la web d’APIV actualitzat amb l’avatar, banner i almenys 1 projecte.

No podran presentar-se obres generades totalment o parcialment per IA (intel·ligència artificial) a la convocatòria. APIV pot exigir a l’autor/a la presentació de la justificació acreditativa de la seua autoria i poden ser objecte d’exclusió de la convocatòria les obres presentades.

Les propostes enviades per les sòcies i socis es publicaran exclusivament en les xarxes socials d’APIV. Les imatges aniran acompanyades del nom o pseudònim de l’il·lustrador/a, una xicoteta biografia i un enllaç al portafolio APIV de l’autor/a,

Per a participar en aquesta convocatòria, us animem que ens envieu els arxius mitjançant la plataforma WeTransfer al correu activitats@apiv.com amb la següent informació:

  • Tres imatges que s’adapten a 941 x 705 px en RGB i format PNG en 72ppp per a web, que no supere 1MB. Preguem que nomeneu aquesta imatge amb el vostre nom en minúscules.
  • Arxiu de text amb les següents dades:
    – Nom o pseudònim del/la il·lustrador/a amb el qual puguem identificar-la i enllaçar el seu portafoli web d’APIV.
    – Xicoteta biografia amb un màxim 200 caràcters.
    – Nom d’usuari en Instagram i Twitter.
    En l’apartat de missatge s’indicarà: «GRANFAMILIA + nom o pseudònim de la il·lustradora o il·lustrador».

Us preguem que utilitzeu l’opció «Enviar transferència per email» de WeTransfer, ja que
d’aquesta manera rebeu una notificació automàtica quan descarreguem els vostres
arxius. Si teniu algun dubte sobre aquest tema, per favor escriviu-nos a activitats@apiv.
com.

Recepció de propostes: fins el 10 de juny de 2024.

Compartir