Imatge gràfica de la Plaça del Llibre 2023

Compartir

La Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura fa una convocatòria oberta a professionals i a empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, per a encarregar un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de la Plaça del Llibre 2023.

L’encàrrec inclou el cartell principal de la Plaça del Llibre i cinc variacions sobre el cartell principal, una variació per cada ciutat on es fa Plaça del Llibre. La idea és ressaltar que no es tracta d’un esdeveniment aïllat en una ciutat, sinó que formen part d’un mateix projecte.

Tenint en compte aquesta premisa, a través d’una crida a projecte es seleccionarà la persona professional o l’empresa del sector que realitzarà els següents serveis:

  • Creació de la imatge gràfica de la Plaça del Llibre 2023.
  • Adaptació de la imatge a diferents formats (aproximadament unes 15 adaptacions per la celebració de cada Plaça en una ciutat diferent. Format punt de llibre, banner, programa de mà, adaptacions per a xarxes socials…).

La Fundació FULL contractarà a qui s’encarregue d’este servei a través d’un contracte, amb un preu de: 5.000 + iva. En el cas que fóra necessari ampliar les prestacions del contracte, el preu final es pactarà entre les parts.

Les persones o empreses interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar la següent documentació:

  • Dossier o book de treballs, que incloga un màxim de deu treballs específics realitzats per la persona o empresa que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.
  • Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i enviar-se a l’adreça electrònica info@placallibre.com, tot indicant en l’assumpte del missatge ‘Crida a projecte Plaça del Llibre 2022’. 

El termini per a l’enviament de candidatures finalitzarà el 17 de juliol de 2022 a les 00h.

Bases

Compartir