“Greetings from” Homenatge il·lustrat a la Missió Climàtica València 2030

Compartir

Las Naves i Associació València Capitaldel Disseny, amb la col·laboració d’APIV i la coordinació de Virginia Lorente, convoquen una crida a projecte per a seleccionar a 8 professionals que il·lustren la Missió Climàtica València 2030.

El centre d’innovació Las Naves i la Delegació d’Innovació i Gestió Coneixement de l’Ajuntament de València són els responsables de l’estratègia d’innovació de la ciutat, Missions València 2030, un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones. Aquest model conjumina a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú, perquè les missions d’una ciutat, d’un país o de tota Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment València està treballant en la “Missió Climàtica València 2030”, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat ja forma part de les 100 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàtica- ment neutres”.

L’objectiu d’aquesta crida projecte a il·lustradores i il·lustradors de la Comunitat valenciana és l’encàrrec de la realització de huit il·lustracions, que acompanyaran cadascuna de les peces descrites en les bases i que serviran per a donar a conéixer els co-beneficis de la “Missió climàtica València 2030” per a les persones que viuen a la ciutat.

Se seleccionaran 8 il·lustradors/es que realitzaran cadascú/una d’ells/es una il·lustració que se li assignarà dins de les 8 peces descrites.

Les 8 il·lustracions, totes elles maquetades sota un disseny conjunt, es materialitzaran en els següents suports:

  • Postals, cartells, la web de WDC “Greetings from” i diferents suports com tote bag, etc,.. sempre dins del marc de comunicació i divulgació de “Missions València 2030”

Pressupost per il·lustració : 900€ exempts d’IVA segons l’art. 20.26 de la llei 37/1992. L’encàrrec es formalitzarà amb la signatura del corresponent contracte.

Podreu enviar un email amb el vostre porfoli (màxim 10 M) o enllaç a la vostra web.
Email: hola@virginialorente.com
Assumpte: “Crida a projecte Greetings from València 2030”
Termini màxim de presentació de candidatures 16 de Setembre 2022 a les 14.00 h

Bases

Resolució

Compartir