Crides a projecte: «Imatge Falles 2021» (Aj. València) i «Imatge 9 d’Octubre» (GVA)

Compartir

Imatge gràfica Falles 2021
La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions:

– cartells (en formats 50 x 70 cm, 35 x 50 cm, A3 i online per a xarxes socials)

– cartells per a mobiliari urbà (estàndard, columna i sènior)

– capçaleres de xarxes socials

Import: 5.445,00 euros (IVA inclòs).

La resta d’aplicacions o adaptacions de la imatge gràfica que haja de desenvolupar necessàriament l’empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim de 12.584,00 euros (21% IVA inclòs).

El preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

Termini participació per a l’enviament de candidatures: 27 de juliol de 2020, a les 13.00 h.

BASES COMPLETES

Imatge gràfica 9 d’Octubre 2020
La Presidència de la Generalitat Valenciana amb el suport de l’Associació deDissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’Associació de Professionals de laIl·lustració Valenciana(APIV), l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària dela Comunitat Valenciana (ComunitAD) i el Col·legi Oficial de Publicitaris i RelacionsPúbliques de la Comunitat Valenciana (COPRPCV), organitzen una convocatòria per a agències i professionals amb l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge institucional del 9 d’Octubre, amb tres aplicacions.

Per a això obri aquesta convocatòria a través d’una ‘Crida a projecte’ que permetrà laselecció del dissenyador/a o agència de publicitat o publicistes i il·lustradors que realitzarà el projecte de la imatge institucional i les tres aplicacions, el qual comprendrà:

– Desenvolupament del concepte creatiu
– Desenvolupament creatiu aplicat a la imatge gràfica
– Les tres adaptacions creatives per al desenvolupament de la imatge institucional del 9 d’Octubre.

Import: 6.000 € + IVA.

No obstant això, si fora necessari complementar l’objecte del contracte amb prestacions accessòries que haguera de fer necessàriament l’empresari seleccionat, el preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a aquesta mena de serveis.

Termini participació per a l’enviament de candidatures: 27 de juliol de 2020

BASES COMPLETES

Compartir