CRIDA A PROJECTE: IMATGE DE LA 38a MOSTRA DE VALÈNCIA-CINEMA DEL MEDITERRANI

Compartir

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’associació Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals i a empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat per encarregar un treball consistent en la realització del cartell de la 38a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani (que se celebrarà del 19 AL 29 d’octubre de 2023), així com la seua adaptació a diferents formats promocionals i al programa de mà de la mateixa edició.

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals contractarà a qui s’encarregue d’este servei a través d’un contracte menor, amb un preu de 9.500,00€ + IVA (21%) = 11.495,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2023/334/227.99, en atenció als conceptes:

  • Disseny de la imatge de la 38 edició: 3.500,00 + 21%IVA
  • Adaptació a aplicacions: 4.000,00€ + 21%IVA
  • Maquetació del programa: 2.000,00€ + 21%IVA

Les persones o empreses interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar la següent documentació:

  • Dossier o book de treballs, que incloga un màxim de deu treballs específics realitzats per la
    persona o empresa que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte
    d’este encàrrec.
  • Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i enviar-se a l’adreça electrònica
administracio@lamostradevalencia.com,
amb indicació en l’assumpte del missatge de ‘Crida a
projecte 38 Mostra de València’.
La recepció de la documentació requerida es confirmarà mitjançant un correu electrònic.

El termini per a l’enviament de candidatures serà de deu dies naturals a partir del dia següent a la seua publicació en el web de Mostra de València, www.lamostradevalencia.com.

Bases completes

Compartir