Crida a projecte: Creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de València de 2023

Compartir

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de València de 2023.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la creativitat per a la campanya gràfica de les Falles de València de 2023 , i l’adaptació d’esta a diferents elements 

Pressupost: 6.050,00 euros (IVA inclòs) 

El termini per a l’enviament de candidatures serà de deu dies naturals a comptar des de les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’estes bases en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de València.
BASES

Compartir