Convocatòria banners web

Compartir

L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) organitza una convocatòria de caràcter semestral dirigida als socis i sòcies, per a reunir les il·lustracions de les sòcies i socis i exposar-les al web, amb la intenció de buscar una major interacció, col·laboració i visibilitat de les persones associades i el seu treball.

Podran participar en aquestes convocatòries els i les il·lustradors/es associats/des a APIV que es troben al corrent del pagament de les seues quotes.

Cada il·lustrador/a podrà participar amb una única obra del seu dossier. La intenció no és que realitzeu obra ex profeso. El que volem és donar major visibilitat al vostre treball a través de tots els recursos que disposa l’associació.

Aquests treballs apareixeran en les capçaleres del web d’APIV i aniran canviant aleatòriament. D’aquesta manera i a través d’aquests sliders augmentarà la visibilitat dels dossiers i podrem mostrar als visitants i potencials clients la varietat i versatilitat del treball dels nostres associats i associades.

Llig les bases completes:

Compartir