Marcos Farina

Marcos Farina és un dissenyador gràfic i ilustrador argentí. Rebut en la carrera de Disseny Gràfic en l’Universitat de Buenos Aires. Va estudiar també arts visuals, especialisant-se en art imprés i arts del fòc. Va ser professor de la Facultat d’Arquitectura, Disseny i Urbanisme de l’Universitat de Buenos Aires, a on va impartir classes des de 2005 fins al 2018, en les matèries Morfologia i Ilustració. Interessat en els llibres, en els oficis i la producció artesanal.