CRIDA A PROJECTE: Imagotip «Alimentació saludable»

Compartir

La Presidència de la Generalitat, junt amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l’Associació d’empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (ComunitAD), el Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana (COPRPCV) i l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), organitza una convocatòria per a les agències, estudis de disseny i professionals amb l’encàrrec d’un treball consistent en la creació d’un imagotip, en compliment de l’art. 4. 6. del DECRET 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d’una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat (DOGV nº 8323 de 22.06.2018).

Per a això, obre aquesta convocatòria a través d’una Crida a projecte que permetrà la selecció de la persona o persones professionals, estudi de disseny o agència de publicitat que realitzen aquesta proposta d’imagotip.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està interessada a contractar els serveis del/la professional que realitzen aquest treball, mitjançant el corresponent contracte menor. El pressupost per al desenvolupament d’aquest encàrrec és de 2.500 € + IVA.

No obstant això, si fos necessari complementar l’objecte del contracte amb prestacions accessòries que hagueren de desenvolupar-se necessàriament per l’empresa seleccionada, el preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a aquest tipus de serveis.

Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les dues parts. A més, l’ús del disseny per a una finalitat diferent a l’especificada en aquesta convocatòria haurà de tenir el consentiment de l’autor/a.

Termini límit d’enviament de candidatures: 17 de juliol de 2018 a les 13.00.

Bases completes

Compartir