Crida a Projecte de la 37a Edició Mostra de València-Cinema del Mediterrani 

Compartir

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’associació Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals i a empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, per a encarregar un treball consistent en la realització del cartell de la 37ª edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani (que se celebrarà del 20 al 30 d’octubre de 2022), així com la seua adaptació a diferents formats promocionals i al programa de mà de la mateixa edició.

Per això, a través d’una crida a projecte se seleccionarà la persona professional o l’empresa del sector que realitzarà els següents serveis:

– Disseny de la imatge de la 37a edició.
– Adaptació de la imatge a diferents aplicacions (arts finals).
 Maquetació del programa de mà.

Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals contractarà a qui s’encarregue d’este servei a través d’un contracte menor, amb un preu de 8.800,00€ + IVA (21%) = 10.648,00€, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022/334/227.99, atenent als conceptes:

– Disseny de la imatge de la 37 edició: 3.500,00 + 21%IVA
– Adaptació a aplicacions: 3.300,00€ + 21%IVA
– Maquetació del programa: 2.000,00€ + 21%IVA

Presentació de candidatures del 22 al 28 de març de 2022

Tota la documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i enviar-se a l’adreça electrònica administracio@lamostradevalencia.comtot indicant en l’assumpte del missatge ‘Crida a projecte 37 Mostra de València’. La recepció de la documentació requerida es confirmarà mitjançant un correu electrònic.
Bases completes

Compartir