Convocatòria Baba Kamo: Taller creatiu familiar

Compartir

L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana-APIV organitza una convocatòria per a la presentació i impartició d’un taller creatiu familiar el dissabte 18 de desembre de 2021 de matí dins del marc de les activitats de Baba Kamo. Festival i Fira del Llibre Il·lustrat.

Participació

– Podran participar en aquesta convocatòria els i les il·lustradores membres d’APIV que estiguen al corrent del pagament de les quotes.

– L’objectiu és oferir un taller creatiu familiar que situe la il·lustració en el centre de l’activitat.

– La proposta ha de centrar-se en un taller creatiu d’una hora de duració destinat a xiquets i xiquetes entre sis i dotze anys acompanyats d’un adult (màxim 20 persones; deu parelles formades per un infant i un acompanyant, si les restriccions sanitàries del moment ho permeten).

Dotació econòmica

La dotació econòmica destinada a cobrir els honoraris i materials del taller és de 400 euros bruts.

La decisió, consensuada per part de l’organització de Baba Kamo serà inapel·lable i el resultat serà comunicat a partir del dia 15 de novembre de 2021.

Calendari

Sol·licituds: Fins al 10 de novembre de 2021 a les 23.59 h.

Anunci persona seleccionada: a partir del 15 de novembre de 2021.

Impartició taller: dissabte 18 de desembre de matí (hora a concretar)

Participar en la convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

Compartir