Sobre les Intel·ligències Artificials Generatives

Compartir

Des de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) defensem els drets i interessos dels i les professionals del sector. Per això creiem necessari reflexionar sobre l’estat de desenvolupament actual de les Intel·ligències Artificials Generatives (IAG).

La tecnologia pot ser meravellosa sempre i quan siga ètica, sostenible, no tinga biaixos i contribuisca al benestar individual i col·lectiu. Per tot això considerem que les IAG en el seu estat actual, suposen un risc greu per al nostre sector i per a la societat en el seu conjunt i per tant, han de ser regulades.

Què són les IAG d’imatges?

Són una tecnologia que pertany a grans empreses privades i que és capaç de generar imatges a partir d’un text (prompt). Perquè una IAG puga crear una imatge necessita una base de dades prèvia. Aquesta base de dades és LAION 5B, composta per 5.000 milions d’imatges i textos descriptius extrets d’internet. La majoria d’aquestes imatges són treballs d’artistes protegits per drets d’autoria i utilitzades sense el seu consentiment.

Per a desenvolupar LAION 5B, les empreses de IAG van crear LAION, una organització alemanya sense ànim de lucre. A través de LAION van poder recopilar, amb finalitats de recerca, totes aquestes imatges sense saltar-se la llei alemanya. Posteriorment, van canalitzar tot aquest treball protegit per drets d’autoria a les seues empreses matrius als EUA que sí que tenen ànim de lucre.

Així han furtat les empreses d’IAG el treball de milers d’artistes a través d’una estratègia intencionada de rentada de dades.

Les IAG no són ètiques

Hui dia les IAG no estan regulades. Els seus avanços tecnològics, motivats per l’ànim de lucre de grans empreses, van més ràpid que la creació d’unes lleis justes que controlen les seues conseqüències. Actualment no és possible un ús ètic de les IAG perquè el seu origen és el robatori de dades posteriorment utilitzades amb ànim de lucre.

Drets d’autoria

En el seu estat actual, les IAG fan un ús no remunerat del treball de milers de creadors i creadores. Això suposa una violació sistemàtica i sense precedents dels drets d’autoria, plantejant diversos problemes, entre els quals, la falta de consens legal internacional sobre a qui pertanyen els drets sobre les imatges generades.

Precarietat

Les IAG estan dissenyades per a automatitzar i suplantar els processos creatius. Quan una empresa decideix prescindir d’una professional per a treballar a través d’una IAG, ho fa per abaratir costos. La conseqüència d’això és la precarització del nostre sector.

Usurpació d’identitat

Les IAG no només furten el treball dels creadors i creadores, sinó que poden operar usant els seus noms concrets com a part del text generatiu (prompt) per a mimetitzar el seu estil. Això afegeix un nou conflicte: la usurpació d’identitat dels i les artistes i dels drets morals que els emparen.

Salut mental

Els creadors i creadores que intenten viure del seu treball, afronten diàriament les condicions abusives d’un sector ja de per si precaritzat. Sumat a això, el sentir-se substituïdes per les IAG en un ofici amb el procés creatiu del qual gaudeixen, els genera greus problemes psicològics als quals hem de fer front col·lectivament.

Desigualtat

Les empreses tecnològiques que gestionen les IAG, mitjançant subscripcions de pagament, acumulen cada vegada més beneficis en detriment de la vida digna de milions de creadors i creadores. Fomenten un model de societat basat en la desigualtat i l’acumulació de riquesa en mans d’una minoria.

Canvi climàtic

Les IAs tenen un impacte en el medi ambient devastador. La potència energètica usada en intel·ligència artificial es duplica cada 3-4 mesos, segons Open AI (2020).

El poder computacional necessari per a l’increment de les seues capacitats, a curt  i llarg termini, entra en conflicte directe amb els límits físics del nostre planeta.

Per totes aquestes raons, des d’APIV estem en contra de l’ús de les Intel·ligències Artificials Generatives en el seu estat actual de desenvolupament i a favor de la seua regulació.

Compartir