CRIDA A PROJECTE: IMATGE APIV 2022

Compartir

L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) organitza una convocatòria dirigida a professionals de la il·lustració gràfica i/o el còmic, per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització d’una imatge gràfica de difusió de l’associació. Per a açò obri aquesta convocatòria a través d’una Crida a projecte que permetrà la selecció del/la professional que realitzarà aquesta imatge gràfica.

El pressupost per al desenvolupament d’aquest encàrrec és de 1000€ bruts. APIV signarà el corresponent contracte amb la persona o estudi seleccionat/da. Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les dues parts.

Podrà presentar-se qualsevol professional/se de la il·lustració gràfica i/o el còmic, associat/da a APIV. No podran participar en la convocatòria les persones que, encara que acomplisquen els requisits específics de participació establerts en els apartats anteriors, mantinguen un deute econòmic amb l’APIV. És necessari que els candidats estiguen donats d’alta en la IAE a l’hora d’emetre la corresponent factura i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

Fi del termini de recepció de candidatures: 17 d’octubre de 2021.

Compartir