Crida a projecte Gran Fira de València 2024 

Compartir

S’ha aprovat la convocatòria per a la realització de la creativitat de la campanya gràfica de la Gran Fira de València 2024 i les seues adaptacions, així com les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció del professional, o empresa, per a elaborar la creativitat de la campanya gràfica de la Gran Fira de València 2024 i les seues adaptacions.

S’adjudicarà a la persona o empresa seleccionada, per un import de 14.500€ més 3.045€ en concepte d’IVA al tipus del 21%, és a dir, un total de 17.545€, per l’execució de la creativitat per a la campanya gràfica de la Gran Fira de València 2024 i les seues adaptacions bàsiques.

Termini de presentació: fins el 21 d’abril de 2024.

Compartir