El cante jondo

El cante jondo

El cante jondo.

Reinterpretació d’una fotografia de Francesco Vezzoli. La fotografiada era Marlene Dietrich, la casualitat ha fet que la vestira de faralaes per donar-li un altre sentit a l’acció.

El cante jondo