MACHINAMENTUM_Taller d’il·lustració i construcció gràfica d’aparells sonors